Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 231 259 250 -
29/01 kl 01 255 286 272 -
29/01 kl 02 255 285 280 -
29/01 kl 03 229 261 253 -
29/01 kl 04 193 223 218 -
29/01 kl 05 148 171 170 -
29/01 kl 06 110 137 133 -
29/01 kl 07 91 120 110 -
29/01 kl 08 96 119 106 -
29/01 kl 09 116 139 128 -
29/01 kl 10 148 177 164 -
29/01 kl 11 193 217 206 -
29/01 kl 12 227 257 246 -
29/01 kl 13 252 285 266 -
29/01 kl 14 254 285 269 -
29/01 kl 15 228 269 246 -
29/01 kl 16 191 221 206 -
29/01 kl 17 136 175 157 -
29/01 kl 18 96 131 108 -
29/01 kl 19 63 102 77 -
29/01 kl 20 56 92 64 -
29/01 kl 21 68 97 72 -
29/01 kl 22 95 123 102 -
29/01 kl 23 131 159 143 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 248 275 315 287 286
Laveste vannstand 84 64 94 70 56
Avvik gult nivå -72 -45 -5 -33 -34
Avvik orange nivå -89 -62 -22 -50 -51
Avvik rødt nivå -100 -73 -33 -61 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm