Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 19 47 38 -
29/01 kl 01 18 49 35 -
29/01 kl 02 18 48 43 -
29/01 kl 03 15 47 39 -
29/01 kl 04 17 47 42 -
29/01 kl 05 16 39 38 -
29/01 kl 06 13 40 36 -
29/01 kl 07 13 42 32 -
29/01 kl 08 15 38 25 -
29/01 kl 09 13 36 25 -
29/01 kl 10 9 38 25 -
29/01 kl 11 10 34 23 -
29/01 kl 12 2 32 21 -
29/01 kl 13 1 34 15 -
29/01 kl 14 1 32 16 -
29/01 kl 15 -4 37 14 -
29/01 kl 16 -3 27 12 -
29/01 kl 17 -11 28 10 -
29/01 kl 18 -8 27 4 -
29/01 kl 19 -12 27 2 -
29/01 kl 20 -11 25 -3 -
29/01 kl 21 -10 19 -6 -
29/01 kl 22 -12 16 -5 -
29/01 kl 23 -15 13 -3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 19 59 49 49
Laveste værets virkning 9 -3 0 -1 -15
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm