Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -55 35 -20 -
29/01 kl 01 -8 38 30 -
29/01 kl 02 43 39 82 -
29/01 kl 03 80 35 115 -
29/01 kl 04 95 41 136 -
29/01 kl 05 87 41 128 -
29/01 kl 06 59 46 105 -
29/01 kl 07 18 54 72 -
29/01 kl 08 -28 56 28 -
29/01 kl 09 -65 57 -8 -
29/01 kl 10 -81 51 -30 -
29/01 kl 11 -73 59 -14 -
29/01 kl 12 -43 54 11 -
29/01 kl 13 3 63 66 -
29/01 kl 14 54 60 114 -
29/01 kl 15 94 64 158 -
29/01 kl 16 112 64 176 -
29/01 kl 17 106 64 170 -
29/01 kl 18 79 69 148 -
29/01 kl 19 36 63 99 -
29/01 kl 20 -14 65 51 -
29/01 kl 21 -59 59 0 -
29/01 kl 22 -87 52 -35 -
29/01 kl 23 -91 48 -43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 116 111 148 159 176
Laveste vannstand -91 -94 -64 -63 -43
Avvik gult nivå -60 -65 -28 -17 0
Avvik orange nivå -77 -82 -45 -34 -17
Avvik rødt nivå -87 -92 -55 -44 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm