Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 269 4 273 278
25/01 kl 14 282 4 286 289
25/01 kl 15 274 1 275 277
25/01 kl 16 244 4 248 246
25/01 kl 17 199 -3 196 197
25/01 kl 18 148 1 149 149
25/01 kl 19 107 -4 103 106
25/01 kl 20 84 -2 82 83
25/01 kl 21 84 -5 79 87
25/01 kl 22 108 -6 102 108
25/01 kl 23 150 -4 146 149

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 286 281 318 329 346
Laveste vannstand 79 76 106 107 127
Avvik gult nivå -60 -65 -28 -17 0
Avvik orange nivå -77 -82 -45 -34 -17
Avvik rødt nivå -87 -92 -55 -44 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm