Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 200 -11 189 198
26/01 kl 01 241 -4 237 238
26/01 kl 02 263 -13 250 260
26/01 kl 03 263 -10 253 259
26/01 kl 04 243 -11 232 233
26/01 kl 05 205 -13 192 198
26/01 kl 06 159 -13 146 148
26/01 kl 07 117 -10 107 -
26/01 kl 08 92 -14 78 -
26/01 kl 09 91 -15 76 -
26/01 kl 10 113 -13 100 -
26/01 kl 11 155 -12 143 -
26/01 kl 12 207 -13 194 -
26/01 kl 13 254 -10 244 -
26/01 kl 14 281 -6 275 -
26/01 kl 15 286 -5 281 -
26/01 kl 16 267 -1 266 -
26/01 kl 17 228 0 228 -
26/01 kl 18 178 4 182 -
26/01 kl 19 127 3 130 -
26/01 kl 20 90 9 99 -
26/01 kl 21 76 8 84 -
26/01 kl 22 87 14 101 -
26/01 kl 23 120 12 132 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 286 281 318 329 346
Laveste vannstand 79 76 106 107 127
Avvik gult nivå -60 -65 -28 -17 0
Avvik orange nivå -77 -82 -45 -34 -17
Avvik rødt nivå -87 -92 -55 -44 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm