Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 169 17 186 -
27/01 kl 01 219 16 235 -
27/01 kl 02 255 15 270 -
27/01 kl 03 268 19 287 -
27/01 kl 04 258 20 278 -
27/01 kl 05 229 21 250 -
27/01 kl 06 186 26 212 -
27/01 kl 07 138 26 164 -
27/01 kl 08 102 28 130 -
27/01 kl 09 86 29 115 -
27/01 kl 10 96 31 127 -
27/01 kl 11 128 31 159 -
27/01 kl 12 177 31 208 -
27/01 kl 13 230 31 261 -
27/01 kl 14 270 32 302 -
27/01 kl 15 288 30 318 -
27/01 kl 16 281 30 311 -
27/01 kl 17 252 31 283 -
27/01 kl 18 206 34 240 -
27/01 kl 19 153 38 191 -
27/01 kl 20 107 36 143 -
27/01 kl 21 79 36 115 -
27/01 kl 22 76 30 106 -
27/01 kl 23 98 35 133 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 286 281 318 329 346
Laveste vannstand 79 76 106 107 127
Avvik gult nivå -60 -65 -28 -17 0
Avvik orange nivå -77 -82 -45 -34 -17
Avvik rødt nivå -87 -92 -55 -44 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm