Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 140 34 174 -
28/01 kl 01 191 35 226 -
28/01 kl 02 237 35 272 -
28/01 kl 03 264 40 304 -
28/01 kl 04 266 38 304 -
28/01 kl 05 247 40 287 -
28/01 kl 06 210 38 248 -
28/01 kl 07 163 37 200 -
28/01 kl 08 119 40 159 -
28/01 kl 09 91 38 129 -
28/01 kl 10 87 39 126 -
28/01 kl 11 108 39 147 -
28/01 kl 12 149 40 189 -
28/01 kl 13 201 36 237 -
28/01 kl 14 250 40 290 -
28/01 kl 15 280 41 321 -
28/01 kl 16 286 43 329 -
28/01 kl 17 268 43 311 -
28/01 kl 18 231 40 271 -
28/01 kl 19 181 38 219 -
28/01 kl 20 130 37 167 -
28/01 kl 21 91 34 125 -
28/01 kl 22 75 32 107 -
28/01 kl 23 84 32 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 286 281 318 329 346
Laveste vannstand 79 76 106 107 127
Avvik gult nivå -60 -65 -28 -17 0
Avvik orange nivå -77 -82 -45 -34 -17
Avvik rødt nivå -87 -92 -55 -44 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm