Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 115 35 150 -
29/01 kl 01 162 38 200 -
29/01 kl 02 213 39 252 -
29/01 kl 03 250 35 285 -
29/01 kl 04 265 41 306 -
29/01 kl 05 257 41 298 -
29/01 kl 06 229 46 275 -
29/01 kl 07 188 54 242 -
29/01 kl 08 142 56 198 -
29/01 kl 09 105 57 162 -
29/01 kl 10 89 51 140 -
29/01 kl 11 97 59 156 -
29/01 kl 12 127 54 181 -
29/01 kl 13 173 63 236 -
29/01 kl 14 224 60 284 -
29/01 kl 15 264 64 328 -
29/01 kl 16 282 64 346 -
29/01 kl 17 276 64 340 -
29/01 kl 18 249 69 318 -
29/01 kl 19 206 63 269 -
29/01 kl 20 156 65 221 -
29/01 kl 21 111 59 170 -
29/01 kl 22 83 52 135 -
29/01 kl 23 79 48 127 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 286 281 318 329 346
Laveste vannstand 79 76 106 107 127
Avvik gult nivå -60 -65 -28 -17 0
Avvik orange nivå -77 -82 -45 -34 -17
Avvik rødt nivå -87 -92 -55 -44 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm