Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 136 172 150 -
29/01 kl 01 177 225 200 -
29/01 kl 02 225 275 252 -
29/01 kl 03 263 313 285 -
29/01 kl 04 280 332 306 -
29/01 kl 05 272 321 298 -
29/01 kl 06 243 299 275 -
29/01 kl 07 204 258 242 -
29/01 kl 08 154 217 198 -
29/01 kl 09 122 183 162 -
29/01 kl 10 109 166 140 -
29/01 kl 11 117 174 156 -
29/01 kl 12 150 206 181 -
29/01 kl 13 198 256 236 -
29/01 kl 14 256 313 284 -
29/01 kl 15 292 345 328 -
29/01 kl 16 304 360 346 -
29/01 kl 17 298 353 340 -
29/01 kl 18 270 327 318 -
29/01 kl 19 229 286 269 -
29/01 kl 20 178 239 221 -
29/01 kl 21 128 189 170 -
29/01 kl 22 98 159 135 -
29/01 kl 23 95 154 127 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 286 286 324 329 360
Laveste vannstand 77 76 102 92 95
Avvik gult nivå -60 -60 -22 -17 14
Avvik orange nivå -77 -77 -39 -34 -3
Avvik rødt nivå -87 -87 -49 -44 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm