Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
29/01 kl 00 158 150 150 147
29/01 kl 01 206 200 202 198
29/01 kl 02 260 252 252 248
29/01 kl 03 296 285 285 284
29/01 kl 04 312 306 309 308
29/01 kl 05 306 298 297 297
29/01 kl 06 280 275 279 279
29/01 kl 07 251 242 232 233
29/01 kl 08 203 198 198 197
29/01 kl 09 165 162 151 150
29/01 kl 10 147 140 134 135
29/01 kl 11 156 156 147 148
29/01 kl 12 191 181 171 173
29/01 kl 13 236 236 234 230
29/01 kl 14 302 284 272 270
29/01 kl 15 358 328 323 323
29/01 kl 16 376 346 339 339
29/01 kl 17 364 340 337 336
29/01 kl 18 334 318 314 311
29/01 kl 19 286 269 268 267
29/01 kl 20 232 221 220 220
29/01 kl 21 184 170 170 172
29/01 kl 22 159 135 145 144
29/01 kl 23 155 127 144 145

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 286 281 318 329 346
Max fra modell: 25.01 18 285 281 319 317 339
Max fra modell: 25.01 12 284 282 318 313 339
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm