Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 21 57 35 -
29/01 kl 01 15 63 38 -
29/01 kl 02 12 62 39 -
29/01 kl 03 13 63 35 -
29/01 kl 04 15 67 41 -
29/01 kl 05 15 64 41 -
29/01 kl 06 14 70 46 -
29/01 kl 07 16 70 54 -
29/01 kl 08 12 75 56 -
29/01 kl 09 17 78 57 -
29/01 kl 10 20 77 51 -
29/01 kl 11 20 77 59 -
29/01 kl 12 23 79 54 -
29/01 kl 13 25 83 63 -
29/01 kl 14 32 89 60 -
29/01 kl 15 28 81 64 -
29/01 kl 16 22 78 64 -
29/01 kl 17 22 77 64 -
29/01 kl 18 21 78 69 -
29/01 kl 19 23 80 63 -
29/01 kl 20 22 83 65 -
29/01 kl 21 17 78 59 -
29/01 kl 22 15 76 52 -
29/01 kl 23 16 75 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 6 17 43 54 89
Laveste værets virkning -8 -15 11 16 12
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm