Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 0 24 24 30
25/01 kl 14 4 19 23 27
25/01 kl 15 9 13 22 23
25/01 kl 16 14 4 18 18
25/01 kl 17 16 -5 11 11
25/01 kl 18 14 -12 2 4
25/01 kl 19 10 -17 -7 -2
25/01 kl 20 4 -19 -15 -6
25/01 kl 21 -2 -21 -23 -10
25/01 kl 22 -5 -22 -27 -12
25/01 kl 23 -4 -22 -26 -14

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 24 47 77 12 32
Laveste vannstand -27 -22 0 -7 -7
Avvik gult nivå -71 -48 -18 -83 -63
Avvik orange nivå -94 -71 -41 -106 -86
Avvik rødt nivå -105 -82 -52 -117 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm