Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 -4 57 53 -
27/01 kl 01 2 57 59 -
27/01 kl 02 6 55 61 -
27/01 kl 03 9 54 63 -
27/01 kl 04 11 54 65 -
27/01 kl 05 14 58 72 -
27/01 kl 06 13 64 77 -
27/01 kl 07 9 66 75 -
27/01 kl 08 4 63 67 -
27/01 kl 09 -2 57 55 -
27/01 kl 10 -6 51 45 -
27/01 kl 11 -8 46 38 -
27/01 kl 12 -8 42 34 -
27/01 kl 13 -4 39 35 -
27/01 kl 14 1 34 35 -
27/01 kl 15 4 28 32 -
27/01 kl 16 6 23 29 -
27/01 kl 17 10 19 29 -
27/01 kl 18 12 15 27 -
27/01 kl 19 11 12 23 -
27/01 kl 20 7 11 18 -
27/01 kl 21 2 10 12 -
27/01 kl 22 -3 8 5 -
27/01 kl 23 -6 6 0 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 24 47 77 12 32
Laveste vannstand -27 -22 0 -7 -7
Avvik gult nivå -71 -48 -18 -83 -63
Avvik orange nivå -94 -71 -41 -106 -86
Avvik rødt nivå -105 -82 -52 -117 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm