Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -8 1 -7 -
29/01 kl 01 -7 4 -3 -
29/01 kl 02 -2 6 4 -
29/01 kl 03 4 6 10 -
29/01 kl 04 7 6 13 -
29/01 kl 05 9 7 16 -
29/01 kl 06 12 9 21 -
29/01 kl 07 12 11 23 -
29/01 kl 08 10 14 24 -
29/01 kl 09 4 17 21 -
29/01 kl 10 -1 20 19 -
29/01 kl 11 -5 22 17 -
29/01 kl 12 -8 24 16 -
29/01 kl 13 -9 25 16 -
29/01 kl 14 -6 25 19 -
29/01 kl 15 -1 24 23 -
29/01 kl 16 2 24 26 -
29/01 kl 17 4 24 28 -
29/01 kl 18 7 23 30 -
29/01 kl 19 10 22 32 -
29/01 kl 20 10 22 32 -
29/01 kl 21 7 20 27 -
29/01 kl 22 2 18 20 -
29/01 kl 23 -2 17 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 24 47 77 12 32
Laveste vannstand -27 -22 0 -7 -7
Avvik gult nivå -71 -48 -18 -83 -63
Avvik orange nivå -94 -71 -41 -106 -86
Avvik rødt nivå -105 -82 -52 -117 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm