Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 -10 10 -7 -
29/01 kl 01 -8 11 -3 -
29/01 kl 02 -2 17 4 -
29/01 kl 03 5 25 10 -
29/01 kl 04 10 30 13 -
29/01 kl 05 13 33 16 -
29/01 kl 06 16 37 21 -
29/01 kl 07 18 38 23 -
29/01 kl 08 17 38 24 -
29/01 kl 09 12 33 21 -
29/01 kl 10 8 30 19 -
29/01 kl 11 5 27 17 -
29/01 kl 12 3 25 16 -
29/01 kl 13 2 26 16 -
29/01 kl 14 5 30 19 -
29/01 kl 15 11 35 23 -
29/01 kl 16 14 38 26 -
29/01 kl 17 17 40 28 -
29/01 kl 18 21 43 30 -
29/01 kl 19 22 45 32 -
29/01 kl 20 19 44 32 -
29/01 kl 21 13 40 27 -
29/01 kl 22 5 34 20 -
29/01 kl 23 -2 28 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 24 54 84 26 45
Laveste vannstand -29 -26 -5 -13 -10
Avvik gult nivå -71 -41 -11 -69 -50
Avvik orange nivå -94 -64 -34 -92 -73
Avvik rødt nivå -105 -75 -45 -103 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm