Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 -2 18 1 -
29/01 kl 01 -1 18 4 -
29/01 kl 02 0 19 6 -
29/01 kl 03 1 21 6 -
29/01 kl 04 3 23 6 -
29/01 kl 05 4 24 7 -
29/01 kl 06 4 25 9 -
29/01 kl 07 6 26 11 -
29/01 kl 08 7 28 14 -
29/01 kl 09 8 29 17 -
29/01 kl 10 9 31 20 -
29/01 kl 11 10 32 22 -
29/01 kl 12 11 33 24 -
29/01 kl 13 11 35 25 -
29/01 kl 14 11 36 25 -
29/01 kl 15 12 36 24 -
29/01 kl 16 12 36 24 -
29/01 kl 17 13 36 24 -
29/01 kl 18 14 36 23 -
29/01 kl 19 12 35 22 -
29/01 kl 20 9 34 22 -
29/01 kl 21 6 33 20 -
29/01 kl 22 3 32 18 -
29/01 kl 23 0 30 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 60 76 18 36
Laveste værets virkning -25 -27 1 -8 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm