Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 55 24 79 85
25/01 kl 14 59 19 78 82
25/01 kl 15 64 13 77 78
25/01 kl 16 69 4 73 73
25/01 kl 17 71 -5 66 66
25/01 kl 18 69 -12 57 59
25/01 kl 19 65 -17 48 53
25/01 kl 20 59 -19 40 49
25/01 kl 21 53 -21 32 45
25/01 kl 22 50 -22 28 43
25/01 kl 23 51 -22 29 41

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 102 132 67 87
Laveste vannstand 28 33 55 48 48
Avvik gult nivå -71 -48 -18 -83 -63
Avvik orange nivå -94 -71 -41 -106 -86
Avvik rødt nivå -105 -82 -52 -117 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm