Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 79 79 79 85
25/01 kl 14 77 78 78 82
25/01 kl 15 77 78 77 78
25/01 kl 16 74 74 73 73
25/01 kl 17 67 67 66 66
25/01 kl 18 57 57 57 59
25/01 kl 19 48 49 48 53
25/01 kl 20 38 40 40 49
25/01 kl 21 31 32 32 45
25/01 kl 22 26 27 28 43
25/01 kl 23 26 28 29 41

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 109 139 81 100
Laveste vannstand 26 29 50 42 45
Avvik gult nivå -71 -41 -11 -69 -50
Avvik orange nivå -94 -64 -34 -92 -73
Avvik rødt nivå -105 -75 -45 -103 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm