Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 86 - - 78
25/01 kl 13 85 79 78 77
25/01 kl 14 82 78 77 77
25/01 kl 15 78 77 76 76
25/01 kl 16 73 73 73 72
25/01 kl 17 66 66 66 65
25/01 kl 18 59 57 56 56
25/01 kl 19 53 48 47 47
25/01 kl 20 49 40 39 39
25/01 kl 21 45 32 31 31
25/01 kl 22 43 28 27 27
25/01 kl 23 41 29 28 28

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 79 102 132 67 87
Max fra modell: 25.01 18 78 102 131 65 101
Max fra modell: 25.01 12 78 104 130 64 100
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm