Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 24 24 24 30
25/01 kl 14 18 19 19 23
25/01 kl 15 13 14 13 14
25/01 kl 16 5 5 4 4
25/01 kl 17 -4 -4 -5 -5
25/01 kl 18 -12 -12 -12 -10
25/01 kl 19 -17 -16 -17 -12
25/01 kl 20 -21 -19 -19 -10
25/01 kl 21 -22 -21 -21 -8
25/01 kl 22 -24 -23 -22 -7
25/01 kl 23 -25 -23 -22 -10

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 60 76 18 36
Laveste værets virkning -25 -27 1 -8 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm