Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 55 -22 33 40
26/01 kl 01 59 -23 36 39
26/01 kl 02 63 -23 40 39
26/01 kl 03 65 -23 42 42
26/01 kl 04 69 -20 49 47
26/01 kl 05 70 -17 53 55
26/01 kl 06 68 -13 55 61
26/01 kl 07 62 -7 55 -
26/01 kl 08 56 1 57 -
26/01 kl 09 51 6 57 -
26/01 kl 10 47 12 59 -
26/01 kl 11 46 17 63 -
26/01 kl 12 49 19 68 -
26/01 kl 13 54 17 71 -
26/01 kl 14 57 11 68 -
26/01 kl 15 61 5 66 -
26/01 kl 16 65 1 66 -
26/01 kl 17 68 1 69 -
26/01 kl 18 69 5 74 -
26/01 kl 19 65 12 77 -
26/01 kl 20 60 23 83 -
26/01 kl 21 55 36 91 -
26/01 kl 22 51 45 96 -
26/01 kl 23 49 53 102 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 102 132 67 87
Laveste vannstand 28 33 55 48 48
Avvik gult nivå -71 -48 -18 -83 -63
Avvik orange nivå -94 -71 -41 -106 -86
Avvik rødt nivå -105 -82 -52 -117 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm