Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 29 31 33 40
26/01 kl 01 32 35 36 39
26/01 kl 02 36 39 40 39
26/01 kl 03 39 43 42 42
26/01 kl 04 46 50 49 47
26/01 kl 05 50 54 53 55
26/01 kl 06 52 57 55 61
26/01 kl 07 50 56 55 -
26/01 kl 08 49 56 57 -
26/01 kl 09 49 56 57 -
26/01 kl 10 50 58 59 -
26/01 kl 11 52 62 63 -
26/01 kl 12 58 69 68 -
26/01 kl 13 65 77 71 -
26/01 kl 14 71 83 68 -
26/01 kl 15 75 90 66 -
26/01 kl 16 79 97 66 -
26/01 kl 17 82 101 69 -
26/01 kl 18 83 103 74 -
26/01 kl 19 82 100 77 -
26/01 kl 20 82 98 83 -
26/01 kl 21 85 98 91 -
26/01 kl 22 91 100 96 -
26/01 kl 23 93 109 102 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 109 139 81 100
Laveste vannstand 26 29 50 42 45
Avvik gult nivå -71 -41 -11 -69 -50
Avvik orange nivå -94 -64 -34 -92 -73
Avvik rødt nivå -105 -75 -45 -103 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm