Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 -26 -24 -22 -15
26/01 kl 01 -27 -24 -23 -20
26/01 kl 02 -27 -24 -23 -24
26/01 kl 03 -26 -22 -23 -23
26/01 kl 04 -23 -19 -20 -22
26/01 kl 05 -20 -16 -17 -15
26/01 kl 06 -16 -11 -13 -7
26/01 kl 07 -12 -6 -7 -
26/01 kl 08 -7 0 1 -
26/01 kl 09 -2 5 6 -
26/01 kl 10 3 11 12 -
26/01 kl 11 6 16 17 -
26/01 kl 12 9 20 19 -
26/01 kl 13 11 23 17 -
26/01 kl 14 14 26 11 -
26/01 kl 15 14 29 5 -
26/01 kl 16 14 32 1 -
26/01 kl 17 14 33 1 -
26/01 kl 18 14 34 5 -
26/01 kl 19 17 35 12 -
26/01 kl 20 22 38 23 -
26/01 kl 21 30 43 36 -
26/01 kl 22 40 49 45 -
26/01 kl 23 44 60 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 60 76 18 36
Laveste værets virkning -25 -27 1 -8 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm