Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 51 57 108 -
27/01 kl 01 57 57 114 -
27/01 kl 02 61 55 116 -
27/01 kl 03 64 54 118 -
27/01 kl 04 66 54 120 -
27/01 kl 05 69 58 127 -
27/01 kl 06 68 64 132 -
27/01 kl 07 64 66 130 -
27/01 kl 08 59 63 122 -
27/01 kl 09 53 57 110 -
27/01 kl 10 49 51 100 -
27/01 kl 11 47 46 93 -
27/01 kl 12 47 42 89 -
27/01 kl 13 51 39 90 -
27/01 kl 14 56 34 90 -
27/01 kl 15 59 28 87 -
27/01 kl 16 61 23 84 -
27/01 kl 17 65 19 84 -
27/01 kl 18 67 15 82 -
27/01 kl 19 66 12 78 -
27/01 kl 20 62 11 73 -
27/01 kl 21 57 10 67 -
27/01 kl 22 52 8 60 -
27/01 kl 23 49 6 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 102 132 67 87
Laveste vannstand 28 33 55 48 48
Avvik gult nivå -71 -48 -18 -83 -63
Avvik orange nivå -94 -71 -41 -106 -86
Avvik rødt nivå -105 -82 -52 -117 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm