Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 97 119 108 -
27/01 kl 01 105 130 114 -
27/01 kl 02 109 137 116 -
27/01 kl 03 111 139 118 -
27/01 kl 04 112 138 120 -
27/01 kl 05 113 139 127 -
27/01 kl 06 112 136 132 -
27/01 kl 07 108 131 130 -
27/01 kl 08 104 124 122 -
27/01 kl 09 99 117 110 -
27/01 kl 10 94 110 100 -
27/01 kl 11 90 105 93 -
27/01 kl 12 86 101 89 -
27/01 kl 13 84 99 90 -
27/01 kl 14 84 99 90 -
27/01 kl 15 81 96 87 -
27/01 kl 16 77 91 84 -
27/01 kl 17 76 91 84 -
27/01 kl 18 76 90 82 -
27/01 kl 19 74 88 78 -
27/01 kl 20 70 83 73 -
27/01 kl 21 63 76 67 -
27/01 kl 22 55 69 60 -
27/01 kl 23 50 63 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 109 139 81 100
Laveste vannstand 26 29 50 42 45
Avvik gult nivå -71 -41 -11 -69 -50
Avvik orange nivå -94 -64 -34 -92 -73
Avvik rødt nivå -105 -75 -45 -103 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm