Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 46 68 57 -
27/01 kl 01 48 73 57 -
27/01 kl 02 48 76 55 -
27/01 kl 03 47 75 54 -
27/01 kl 04 46 72 54 -
27/01 kl 05 44 70 58 -
27/01 kl 06 44 68 64 -
27/01 kl 07 44 67 66 -
27/01 kl 08 45 65 63 -
27/01 kl 09 46 64 57 -
27/01 kl 10 45 61 51 -
27/01 kl 11 43 58 46 -
27/01 kl 12 39 54 42 -
27/01 kl 13 33 48 39 -
27/01 kl 14 28 43 34 -
27/01 kl 15 22 37 28 -
27/01 kl 16 16 30 23 -
27/01 kl 17 11 26 19 -
27/01 kl 18 9 23 15 -
27/01 kl 19 8 22 12 -
27/01 kl 20 8 21 11 -
27/01 kl 21 6 19 10 -
27/01 kl 22 3 17 8 -
27/01 kl 23 1 14 6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 60 76 18 36
Laveste værets virkning -25 -27 1 -8 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm