Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 49 6 55 -
28/01 kl 01 52 6 58 -
28/01 kl 02 58 5 63 -
28/01 kl 03 62 4 66 -
28/01 kl 04 64 2 66 -
28/01 kl 05 67 0 67 -
28/01 kl 06 68 -3 65 -
28/01 kl 07 66 -3 63 -
28/01 kl 08 61 -2 59 -
28/01 kl 09 56 0 56 -
28/01 kl 10 51 0 51 -
28/01 kl 11 48 2 50 -
28/01 kl 12 46 2 48 -
28/01 kl 13 48 1 49 -
28/01 kl 14 53 1 54 -
28/01 kl 15 57 2 59 -
28/01 kl 16 59 1 60 -
28/01 kl 17 62 -2 60 -
28/01 kl 18 65 -4 61 -
28/01 kl 19 66 -5 61 -
28/01 kl 20 64 -4 60 -
28/01 kl 21 59 -4 55 -
28/01 kl 22 54 -3 51 -
28/01 kl 23 50 -1 49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 102 132 67 87
Laveste vannstand 28 33 55 48 48
Avvik gult nivå -71 -48 -18 -83 -63
Avvik orange nivå -94 -71 -41 -106 -86
Avvik rødt nivå -105 -82 -52 -117 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm