Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 48 61 55 -
28/01 kl 01 49 62 58 -
28/01 kl 02 54 67 63 -
28/01 kl 03 57 71 66 -
28/01 kl 04 60 72 66 -
28/01 kl 05 62 75 67 -
28/01 kl 06 62 76 65 -
28/01 kl 07 60 75 63 -
28/01 kl 08 54 69 59 -
28/01 kl 09 49 64 56 -
28/01 kl 10 44 58 51 -
28/01 kl 11 42 57 50 -
28/01 kl 12 42 57 48 -
28/01 kl 13 45 61 49 -
28/01 kl 14 50 67 54 -
28/01 kl 15 54 73 59 -
28/01 kl 16 56 75 60 -
28/01 kl 17 56 77 60 -
28/01 kl 18 58 79 61 -
28/01 kl 19 58 81 61 -
28/01 kl 20 57 80 60 -
28/01 kl 21 53 76 55 -
28/01 kl 22 50 71 51 -
28/01 kl 23 47 68 49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 109 139 81 100
Laveste vannstand 26 29 50 42 45
Avvik gult nivå -71 -41 -11 -69 -50
Avvik orange nivå -94 -64 -34 -92 -73
Avvik rødt nivå -105 -75 -45 -103 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm