Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 -1 12 6 -
28/01 kl 01 -3 10 6 -
28/01 kl 02 -4 9 5 -
28/01 kl 03 -5 9 4 -
28/01 kl 04 -4 8 2 -
28/01 kl 05 -5 8 0 -
28/01 kl 06 -6 8 -3 -
28/01 kl 07 -6 9 -3 -
28/01 kl 08 -7 8 -2 -
28/01 kl 09 -7 8 0 -
28/01 kl 10 -7 7 0 -
28/01 kl 11 -6 9 2 -
28/01 kl 12 -4 11 2 -
28/01 kl 13 -3 13 1 -
28/01 kl 14 -3 14 1 -
28/01 kl 15 -3 16 2 -
28/01 kl 16 -3 16 1 -
28/01 kl 17 -6 15 -2 -
28/01 kl 18 -7 14 -4 -
28/01 kl 19 -8 15 -5 -
28/01 kl 20 -7 16 -4 -
28/01 kl 21 -6 17 -4 -
28/01 kl 22 -4 17 -3 -
28/01 kl 23 -3 18 -1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 60 76 18 36
Laveste værets virkning -25 -27 1 -8 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm