Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 45 65 48 -
29/01 kl 01 47 66 52 -
29/01 kl 02 53 72 59 -
29/01 kl 03 60 80 65 -
29/01 kl 04 65 85 68 -
29/01 kl 05 68 88 71 -
29/01 kl 06 71 92 76 -
29/01 kl 07 73 93 78 -
29/01 kl 08 72 93 79 -
29/01 kl 09 67 88 76 -
29/01 kl 10 63 85 74 -
29/01 kl 11 60 82 72 -
29/01 kl 12 58 80 71 -
29/01 kl 13 57 81 71 -
29/01 kl 14 60 85 74 -
29/01 kl 15 66 90 78 -
29/01 kl 16 69 93 81 -
29/01 kl 17 72 95 83 -
29/01 kl 18 76 98 85 -
29/01 kl 19 77 100 87 -
29/01 kl 20 74 99 87 -
29/01 kl 21 68 95 82 -
29/01 kl 22 60 89 75 -
29/01 kl 23 53 83 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 109 139 81 100
Laveste vannstand 26 29 50 42 45
Avvik gult nivå -71 -41 -11 -69 -50
Avvik orange nivå -94 -64 -34 -92 -73
Avvik rødt nivå -105 -75 -45 -103 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm