Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 222 8 230 238
25/01 kl 14 259 10 269 273
25/01 kl 15 277 7 284 289
25/01 kl 16 273 6 279 281
25/01 kl 17 245 5 250 252
25/01 kl 18 202 5 207 206
25/01 kl 19 153 3 156 157
25/01 kl 20 111 1 112 115
25/01 kl 21 85 1 86 91
25/01 kl 22 81 -2 79 86
25/01 kl 23 103 -1 102 106

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 279 313 323 340
Laveste vannstand 79 76 102 108 114
Avvik gult nivå -60 -65 -31 -21 -4
Avvik orange nivå -78 -83 -49 -39 -22
Avvik rødt nivå -88 -93 -59 -49 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm