Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 142 -2 140 145
26/01 kl 01 187 -5 182 190
26/01 kl 02 227 -4 223 230
26/01 kl 03 253 -7 246 253
26/01 kl 04 259 -9 250 257
26/01 kl 05 241 -9 232 236
26/01 kl 06 205 -9 196 199
26/01 kl 07 161 -10 151 -
26/01 kl 08 121 -11 110 -
26/01 kl 09 93 -13 80 -
26/01 kl 10 88 -12 76 -
26/01 kl 11 107 -12 95 -
26/01 kl 12 147 -11 136 -
26/01 kl 13 196 -12 184 -
26/01 kl 14 241 -8 233 -
26/01 kl 15 272 -5 267 -
26/01 kl 16 282 -3 279 -
26/01 kl 17 267 -2 265 -
26/01 kl 18 231 1 232 -
26/01 kl 19 182 3 185 -
26/01 kl 20 133 7 140 -
26/01 kl 21 95 9 104 -
26/01 kl 22 76 11 87 -
26/01 kl 23 83 12 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 279 313 323 340
Laveste vannstand 79 76 102 108 114
Avvik gult nivå -60 -65 -31 -21 -4
Avvik orange nivå -78 -83 -49 -39 -22
Avvik rødt nivå -88 -93 -59 -49 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm