Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 114 15 129 -
27/01 kl 01 158 14 172 -
27/01 kl 02 204 15 219 -
27/01 kl 03 241 16 257 -
27/01 kl 04 260 18 278 -
27/01 kl 05 255 17 272 -
27/01 kl 06 229 21 250 -
27/01 kl 07 187 23 210 -
27/01 kl 08 143 26 169 -
27/01 kl 09 106 27 133 -
27/01 kl 10 87 29 116 -
27/01 kl 11 92 30 122 -
27/01 kl 12 122 32 154 -
27/01 kl 13 168 32 200 -
27/01 kl 14 217 34 251 -
27/01 kl 15 257 32 289 -
27/01 kl 16 280 33 313 -
27/01 kl 17 279 32 311 -
27/01 kl 18 253 33 286 -
27/01 kl 19 209 35 244 -
27/01 kl 20 158 34 192 -
27/01 kl 21 113 33 146 -
27/01 kl 22 81 30 111 -
27/01 kl 23 73 29 102 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 279 313 323 340
Laveste vannstand 79 76 102 108 114
Avvik gult nivå -60 -65 -31 -21 -4
Avvik orange nivå -78 -83 -49 -39 -22
Avvik rødt nivå -88 -93 -59 -49 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm