Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 92 32 124 -
28/01 kl 01 131 33 164 -
28/01 kl 02 178 35 213 -
28/01 kl 03 221 36 257 -
28/01 kl 04 251 40 291 -
28/01 kl 05 260 41 301 -
28/01 kl 06 245 41 286 -
28/01 kl 07 211 39 250 -
28/01 kl 08 167 37 204 -
28/01 kl 09 125 41 166 -
28/01 kl 10 95 41 136 -
28/01 kl 11 86 42 128 -
28/01 kl 12 103 41 144 -
28/01 kl 13 142 38 180 -
28/01 kl 14 190 39 229 -
28/01 kl 15 236 38 274 -
28/01 kl 16 268 40 308 -
28/01 kl 17 281 42 323 -
28/01 kl 18 268 42 310 -
28/01 kl 19 233 42 275 -
28/01 kl 20 185 39 224 -
28/01 kl 21 136 37 173 -
28/01 kl 22 96 35 131 -
28/01 kl 23 75 33 108 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 279 313 323 340
Laveste vannstand 79 76 102 108 114
Avvik gult nivå -60 -65 -31 -21 -4
Avvik orange nivå -78 -83 -49 -39 -22
Avvik rødt nivå -88 -93 -59 -49 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm