Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 79 35 114 -
29/01 kl 01 108 36 144 -
29/01 kl 02 152 40 192 -
29/01 kl 03 198 37 235 -
29/01 kl 04 235 36 271 -
29/01 kl 05 256 38 294 -
29/01 kl 06 254 41 295 -
29/01 kl 07 229 49 278 -
29/01 kl 08 190 52 242 -
29/01 kl 09 147 53 200 -
29/01 kl 10 111 57 168 -
29/01 kl 11 90 57 147 -
29/01 kl 12 93 58 151 -
29/01 kl 13 121 56 177 -
29/01 kl 14 164 62 226 -
29/01 kl 15 211 67 278 -
29/01 kl 16 250 69 319 -
29/01 kl 17 273 66 339 -
29/01 kl 18 273 67 340 -
29/01 kl 19 250 69 319 -
29/01 kl 20 209 69 278 -
29/01 kl 21 161 66 227 -
29/01 kl 22 116 60 176 -
29/01 kl 23 85 57 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 279 313 323 340
Laveste vannstand 79 76 102 108 114
Avvik gult nivå -60 -65 -31 -21 -4
Avvik orange nivå -78 -83 -49 -39 -22
Avvik rødt nivå -88 -93 -59 -49 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm