Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 129 3 132 126
25/01 kl 14 104 1 105 104
25/01 kl 15 58 5 63 63
25/01 kl 16 5 7 12 13
25/01 kl 17 -44 7 -37 -37
25/01 kl 18 -79 8 -71 -72
25/01 kl 19 -93 8 -85 -86
25/01 kl 20 -82 10 -72 -74
25/01 kl 21 -48 13 -35 -40
25/01 kl 22 1 13 14 9
25/01 kl 23 53 10 63 60

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 139 226 166 196
Laveste vannstand -85 -82 -48 -84 -85
Avvik gult nivå -79 -72 15 -45 -15
Avvik orange nivå -105 -98 -11 -71 -41
Avvik rødt nivå -116 -109 -22 -82 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm