Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 93 6 99 97
26/01 kl 01 109 6 115 113
26/01 kl 02 95 5 100 97
26/01 kl 03 56 7 63 56
26/01 kl 04 7 3 10 5
26/01 kl 05 -39 3 -36 -40
26/01 kl 06 -71 1 -70 -70
26/01 kl 07 -85 3 -82 -
26/01 kl 08 -75 1 -74 -
26/01 kl 09 -40 0 -40 -
26/01 kl 10 12 -3 9 -
26/01 kl 11 68 0 68 -
26/01 kl 12 114 4 118 -
26/01 kl 13 136 3 139 -
26/01 kl 14 127 6 133 -
26/01 kl 15 90 7 97 -
26/01 kl 16 36 9 45 -
26/01 kl 17 -20 14 -6 -
26/01 kl 18 -66 16 -50 -
26/01 kl 19 -94 16 -78 -
26/01 kl 20 -98 18 -80 -
26/01 kl 21 -76 24 -52 -
26/01 kl 22 -32 25 -7 -
26/01 kl 23 22 24 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 139 226 166 196
Laveste vannstand -85 -82 -48 -84 -85
Avvik gult nivå -79 -72 15 -45 -15
Avvik orange nivå -105 -98 -11 -71 -41
Avvik rødt nivå -116 -109 -22 -82 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm