Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 72 17 89 -
27/01 kl 01 105 13 118 -
27/01 kl 02 110 13 123 -
27/01 kl 03 84 20 104 -
27/01 kl 04 36 25 61 -
27/01 kl 05 -16 29 13 -
27/01 kl 06 -59 31 -28 -
27/01 kl 07 -84 36 -48 -
27/01 kl 08 -86 41 -45 -
27/01 kl 09 -64 40 -24 -
27/01 kl 10 -19 41 22 -
27/01 kl 11 38 43 81 -
27/01 kl 12 92 55 147 -
27/01 kl 13 128 76 204 -
27/01 kl 14 138 88 226 -
27/01 kl 15 115 94 209 -
27/01 kl 16 67 88 155 -
27/01 kl 17 8 77 85 -
27/01 kl 18 -46 68 22 -
27/01 kl 19 -84 65 -19 -
27/01 kl 20 -101 65 -36 -
27/01 kl 21 -93 64 -29 -
27/01 kl 22 -60 58 -2 -
27/01 kl 23 -10 54 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 139 226 166 196
Laveste vannstand -85 -82 -48 -84 -85
Avvik gult nivå -79 -72 15 -45 -15
Avvik orange nivå -105 -98 -11 -71 -41
Avvik rødt nivå -116 -109 -22 -82 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm