Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 90 89 90 88
27/01 kl 01 115 118 121 120
27/01 kl 02 116 123 122 126
27/01 kl 03 92 104 100 102
27/01 kl 04 52 61 58 58
27/01 kl 05 9 13 12 13
27/01 kl 06 -26 -28 -28 -23
27/01 kl 07 -52 -48 -50 -43
27/01 kl 08 -58 -45 -43 -44
27/01 kl 09 -35 -24 -19 -23
27/01 kl 10 20 22 28 25
27/01 kl 11 84 81 86 86
27/01 kl 12 143 147 140 147
27/01 kl 13 180 204 189 189
27/01 kl 14 197 226 218 203
27/01 kl 15 186 209 207 184
27/01 kl 16 152 155 156 138
27/01 kl 17 98 85 84 77
27/01 kl 18 29 22 16 19
27/01 kl 19 -27 -19 -26 -23
27/01 kl 20 -56 -36 -39 -43
27/01 kl 21 -44 -29 -28 -36
27/01 kl 22 -8 -2 0 -7
27/01 kl 23 42 44 44 42

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 132 139 226 166 196
Max fra modell: 25.01 18 132 138 218 163 237
Max fra modell: 25.01 12 132 141 203 169 236
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm