Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 45 52 97 -
28/01 kl 01 89 55 144 -
28/01 kl 02 111 55 166 -
28/01 kl 03 102 49 151 -
28/01 kl 04 64 42 106 -
28/01 kl 05 11 35 46 -
28/01 kl 06 -40 36 -4 -
28/01 kl 07 -75 38 -37 -
28/01 kl 08 -89 33 -56 -
28/01 kl 09 -79 26 -53 -
28/01 kl 10 -45 17 -28 -
28/01 kl 11 7 16 23 -
28/01 kl 12 64 11 75 -
28/01 kl 13 110 8 118 -
28/01 kl 14 135 4 139 -
28/01 kl 15 129 5 134 -
28/01 kl 16 94 1 95 -
28/01 kl 17 38 1 39 -
28/01 kl 18 -20 3 -17 -
28/01 kl 19 -67 4 -63 -
28/01 kl 20 -95 11 -84 -
28/01 kl 21 -100 20 -80 -
28/01 kl 22 -79 34 -45 -
28/01 kl 23 -38 50 12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 139 226 166 196
Laveste vannstand -85 -82 -48 -84 -85
Avvik gult nivå -79 -72 15 -45 -15
Avvik orange nivå -105 -98 -11 -71 -41
Avvik rødt nivå -116 -109 -22 -82 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm