Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 15 56 71 -
29/01 kl 01 65 53 118 -
29/01 kl 02 100 48 148 -
29/01 kl 03 108 60 168 -
29/01 kl 04 85 72 157 -
29/01 kl 05 39 81 120 -
29/01 kl 06 -15 73 58 -
29/01 kl 07 -59 59 0 -
29/01 kl 08 -83 54 -29 -
29/01 kl 09 -85 60 -25 -
29/01 kl 10 -63 72 9 -
29/01 kl 11 -20 73 53 -
29/01 kl 12 34 67 101 -
29/01 kl 13 85 63 148 -
29/01 kl 14 121 60 181 -
29/01 kl 15 131 65 196 -
29/01 kl 16 111 62 173 -
29/01 kl 17 65 51 116 -
29/01 kl 18 8 37 45 -
29/01 kl 19 -44 21 -23 -
29/01 kl 20 -82 15 -67 -
29/01 kl 21 -98 13 -85 -
29/01 kl 22 -90 13 -77 -
29/01 kl 23 -59 9 -50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 139 226 166 196
Laveste vannstand -85 -82 -48 -84 -85
Avvik gult nivå -79 -72 15 -45 -15
Avvik orange nivå -105 -98 -11 -71 -41
Avvik rødt nivå -116 -109 -22 -82 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm