Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 32 91 71 -
29/01 kl 01 84 140 118 -
29/01 kl 02 116 174 148 -
29/01 kl 03 125 182 168 -
29/01 kl 04 111 160 157 -
29/01 kl 05 72 117 120 -
29/01 kl 06 16 60 58 -
29/01 kl 07 -28 13 0 -
29/01 kl 08 -55 -12 -29 -
29/01 kl 09 -56 -12 -25 -
29/01 kl 10 -34 14 9 -
29/01 kl 11 9 56 53 -
29/01 kl 12 62 108 101 -
29/01 kl 13 110 153 148 -
29/01 kl 14 145 191 181 -
29/01 kl 15 154 203 196 -
29/01 kl 16 130 180 173 -
29/01 kl 17 77 125 116 -
29/01 kl 18 12 64 45 -
29/01 kl 19 -43 11 -23 -
29/01 kl 20 -82 -28 -67 -
29/01 kl 21 -98 -39 -85 -
29/01 kl 22 -95 -39 -77 -
29/01 kl 23 -65 -17 -50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 140 218 181 203
Laveste vannstand -86 -93 -59 -103 -98
Avvik gult nivå -79 -71 7 -30 -8
Avvik orange nivå -105 -97 -19 -56 -34
Avvik rødt nivå -116 -108 -30 -67 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm