Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 17 76 56 -
29/01 kl 01 19 75 53 -
29/01 kl 02 16 74 48 -
29/01 kl 03 17 74 60 -
29/01 kl 04 26 75 72 -
29/01 kl 05 33 78 81 -
29/01 kl 06 31 75 73 -
29/01 kl 07 31 72 59 -
29/01 kl 08 28 71 54 -
29/01 kl 09 29 73 60 -
29/01 kl 10 29 77 72 -
29/01 kl 11 29 76 73 -
29/01 kl 12 28 74 67 -
29/01 kl 13 25 68 63 -
29/01 kl 14 24 70 60 -
29/01 kl 15 23 72 65 -
29/01 kl 16 19 69 62 -
29/01 kl 17 12 60 51 -
29/01 kl 18 4 56 37 -
29/01 kl 19 1 55 21 -
29/01 kl 20 0 54 15 -
29/01 kl 21 0 59 13 -
29/01 kl 22 -5 51 13 -
29/01 kl 23 -6 42 9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 14 28 83 75 78
Laveste værets virkning 0 -10 3 -10 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm