Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 307 3 310 304
25/01 kl 14 282 1 283 282
25/01 kl 15 236 5 241 241
25/01 kl 16 183 7 190 191
25/01 kl 17 134 7 141 141
25/01 kl 18 99 8 107 106
25/01 kl 19 85 8 93 92
25/01 kl 20 96 10 106 104
25/01 kl 21 130 13 143 138
25/01 kl 22 179 13 192 187
25/01 kl 23 231 10 241 238

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 310 317 404 344 374
Laveste vannstand 93 96 130 94 93
Avvik gult nivå -79 -72 15 -45 -15
Avvik orange nivå -105 -98 -11 -71 -41
Avvik rødt nivå -116 -109 -22 -82 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm