Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 303 - - 300
25/01 kl 13 304 310 310 310
25/01 kl 14 282 283 283 283
25/01 kl 15 241 241 241 241
25/01 kl 16 191 190 190 190
25/01 kl 17 141 141 141 141
25/01 kl 18 106 107 108 108
25/01 kl 19 92 93 93 93
25/01 kl 20 104 106 106 107
25/01 kl 21 138 143 143 144
25/01 kl 22 187 192 193 193
25/01 kl 23 238 241 241 241

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 310 317 404 344 374
Max fra modell: 25.01 18 310 316 396 341 415
Max fra modell: 25.01 12 310 319 381 347 414
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm