Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 3 3 3 -3
25/01 kl 14 0 1 1 0
25/01 kl 15 4 6 5 5
25/01 kl 16 6 8 7 8
25/01 kl 17 5 7 7 7
25/01 kl 18 6 9 8 7
25/01 kl 19 7 10 8 7
25/01 kl 20 10 13 10 8
25/01 kl 21 11 14 13 8
25/01 kl 22 9 12 13 8
25/01 kl 23 5 7 10 7

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 14 28 83 75 78
Laveste værets virkning 0 -10 3 -10 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm