Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 271 6 277 275
26/01 kl 01 287 6 293 291
26/01 kl 02 273 5 278 275
26/01 kl 03 234 7 241 234
26/01 kl 04 185 3 188 183
26/01 kl 05 139 3 142 138
26/01 kl 06 107 1 108 108
26/01 kl 07 93 3 96 -
26/01 kl 08 103 1 104 -
26/01 kl 09 138 0 138 -
26/01 kl 10 190 -3 187 -
26/01 kl 11 246 0 246 -
26/01 kl 12 292 4 296 -
26/01 kl 13 314 3 317 -
26/01 kl 14 305 6 311 -
26/01 kl 15 268 7 275 -
26/01 kl 16 214 9 223 -
26/01 kl 17 158 14 172 -
26/01 kl 18 112 16 128 -
26/01 kl 19 84 16 100 -
26/01 kl 20 80 18 98 -
26/01 kl 21 102 24 126 -
26/01 kl 22 146 25 171 -
26/01 kl 23 200 24 224 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 310 317 404 344 374
Laveste vannstand 93 96 130 94 93
Avvik gult nivå -79 -72 15 -45 -15
Avvik orange nivå -105 -98 -11 -71 -41
Avvik rødt nivå -116 -109 -22 -82 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm