Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 4 7 6 4
26/01 kl 01 8 11 6 4
26/01 kl 02 8 12 5 2
26/01 kl 03 4 7 7 0
26/01 kl 04 -3 0 3 -2
26/01 kl 05 0 4 3 -1
26/01 kl 06 4 8 1 1
26/01 kl 07 5 10 3 -
26/01 kl 08 -3 2 1 -
26/01 kl 09 -10 -5 0 -
26/01 kl 10 -9 -3 -3 -
26/01 kl 11 -1 6 0 -
26/01 kl 12 1 11 4 -
26/01 kl 13 -4 4 3 -
26/01 kl 14 -7 0 6 -
26/01 kl 15 -2 9 7 -
26/01 kl 16 5 19 9 -
26/01 kl 17 7 21 14 -
26/01 kl 18 3 15 16 -
26/01 kl 19 1 12 16 -
26/01 kl 20 7 19 18 -
26/01 kl 21 11 28 24 -
26/01 kl 22 7 25 25 -
26/01 kl 23 5 24 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 14 28 83 75 78
Laveste værets virkning 0 -10 3 -10 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm