Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 250 17 267 -
27/01 kl 01 283 13 296 -
27/01 kl 02 288 13 301 -
27/01 kl 03 262 20 282 -
27/01 kl 04 214 25 239 -
27/01 kl 05 162 29 191 -
27/01 kl 06 119 31 150 -
27/01 kl 07 94 36 130 -
27/01 kl 08 92 41 133 -
27/01 kl 09 114 40 154 -
27/01 kl 10 159 41 200 -
27/01 kl 11 216 43 259 -
27/01 kl 12 270 55 325 -
27/01 kl 13 306 76 382 -
27/01 kl 14 316 88 404 -
27/01 kl 15 293 94 387 -
27/01 kl 16 245 88 333 -
27/01 kl 17 186 77 263 -
27/01 kl 18 132 68 200 -
27/01 kl 19 94 65 159 -
27/01 kl 20 77 65 142 -
27/01 kl 21 85 64 149 -
27/01 kl 22 118 58 176 -
27/01 kl 23 168 54 222 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 310 317 404 344 374
Laveste vannstand 93 96 130 94 93
Avvik gult nivå -79 -72 15 -45 -15
Avvik orange nivå -105 -98 -11 -71 -41
Avvik rødt nivå -116 -109 -22 -82 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm