Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 253 272 267 -
27/01 kl 01 292 308 296 -
27/01 kl 02 299 316 301 -
27/01 kl 03 272 291 282 -
27/01 kl 04 227 244 239 -
27/01 kl 05 178 198 191 -
27/01 kl 06 140 164 150 -
27/01 kl 07 119 144 130 -
27/01 kl 08 122 145 133 -
27/01 kl 09 144 172 154 -
27/01 kl 10 191 225 200 -
27/01 kl 11 252 285 259 -
27/01 kl 12 315 347 325 -
27/01 kl 13 356 386 382 -
27/01 kl 14 366 396 404 -
27/01 kl 15 344 371 387 -
27/01 kl 16 295 321 333 -
27/01 kl 17 241 266 263 -
27/01 kl 18 188 215 200 -
27/01 kl 19 148 175 159 -
27/01 kl 20 126 153 142 -
27/01 kl 21 132 158 149 -
27/01 kl 22 163 188 176 -
27/01 kl 23 210 234 222 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 310 318 396 359 381
Laveste vannstand 92 85 119 75 80
Avvik gult nivå -79 -71 7 -30 -8
Avvik orange nivå -105 -97 -19 -56 -34
Avvik rødt nivå -116 -108 -30 -67 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm